Hút hầm cầu Phường Phú Mỹ

Posted by & filed under Dịch vụ.

Dịch vụ hút hầm cầu Phường Phú Mỹ. Phường Phú Mỹ có mật độ dân cư tập trung đông đúc, hệ thống hầm cầu, đường ống cống khác là cũ kỹ, chưa được nâng cấp mới. Khả năng thông thoát và xử lý chất thải… Chi tiết »