Thông cống khu công nghiệp linh trung 2

Posted by & filed under Dịch vụ.

 THÔNG CỐNG KHU CÔNG NGHIỆP LINH TRUNG 2. Khu Công Nghiệp Linh Trung là khu vực tập trung đông dân cư và , nhà máy nên tình trạng ô nhiễm môi trường, các vấn đề liên quan đến tắc nghẽn vệ sinh, cầu cống diễn… Chi tiết »